Colofon

Hoofdredacteur: Jozef Schildermans

Medewerkers, toen en nu: René Paulus, Nick Kinschots, Stef Vanschoubroek, Annick Claus, Tom Wouters, Jody Paulus, Nick Gorrebeeck, Kjell Van Royen, Arne Bridts, Mante Bridts, Nick Verbeeck, Henk Verstappen, Floor van het Nederend, Johan Zwiekhorst, Ludo Schildermans, Bart Stoffels, Dirk Peeters, Peter Vanhoutte, Sabine Schildermans en vele anderen.

CMS: WordPress

Platform: Cloudways

Lay-out: Newspaper theme by tagDiv. Wijzigingen door Jozef Schildermans en verschillende WordPress plug-ins.

Site-ontwerp: Jozef Schildermans

Hosting: Linode

Bijkomende logo’s en grafische elementen: Pieter Lesage (L’Imaginiste), Ludo Schildermans, Tom Versweyveld

Fotografie: Stef Vanschoubroek (Het Fotohuis, Wommersom)

Reclameregie website: Google Adsense

Reclameregie gesponsorde productlinks: Amazon.de

Verantwoordelijke uitgever: Jozef Schildermans, Kerkstraat 35, 2360 Oud-Turnhout

Alle informatie © Copyright 1999-2023 by Jozef Schildermans, Belgium.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een opslagsysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle opinies in DiskIdee zijn deze van de auteurs en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijze de opinie van de uitgever. Hoewel DiskIdee met de grootste zorg wordt samengesteld, aanvaarden auteur(s) noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in DiskIdee. De opgegeven prijzen zijn steeds inclusief BTW tenzij anders vermeld. Het gaat om ons door de fabrikant meegedeelde richtprijzen of straatprijzen verzameld uit publiek toegankelijke prijslijsten. Hoewel we streven naar de juistheid van de opgegeven informatie aanvaardt DiskIdee geen enkele verantwoordelijkheid voor verkeerd vermelde prijzen, technische gegevens en/of telefoonnummers. Fouten zullen we zoveel mogelijk rechtzetten.

Klik hier als je vermoedt dat er een copyright-inbreuk op onze site staat.

Click here to report alleged copyright infringment on this site.

Meer informatie over ons en over deze site.