SaferInternet.be

Campagne voor een veiliger internetgebruik

0

saferinternet
Op dinsdag 8 februari wordt in 27 landen de dag Safer Internet georganiseerd. Deze dag moet de internationale gemeenschap aanzetten tot een veiliger gebruik van het internet en is de start van een campagne die 18 maanden duurt. De dag wordt georganiseerd onder toezicht van de eurocommissaris voor Informatiemaatschappij en Media, Viviane Reding. Op de dag Safer Internet wordt een wedstrijd gelanceerd die gesteund wordt door commissaris Reding. Kinderen worden uitgenodigd om een verhaal in digitale vorm te schrijven met als thema de veiligheid op internet. Ze hebben hiervoor de tijd tot midden mei 2005. Het winnende scenario op Europees nieveau zal gepubliceerd worden in een kleurrijk kinderboek dat over de hele wereld zal worden verspreid.
In België wordt het platform Safer Internet gecoördineerd door het OIVO (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties). Momenteel wordt een grootschalige campagne voorbereid die 18 maanden zal duren en de jonge internauten op een intelligente manier zal leren omgaan met internet. Zij moeten zelf de risico’s van internetgebruik kunnen inschatten en de valstrikken van de virtuele informatie kunnen ontwijken.
Voor deze taak kan het OIVO terugvallen op vier partners:
Child Focus, om minderjarigen te waarschuwen voor contacten via internet met mensen die slechte bedoelingen hebben.
 Het centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, om jongeren te waarschuwen voor websites die aanzetten tot racisme en elke vorm van discriminatie.
Het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties, dat op het internet ook de rekrutering vaststelt van jongeren door schadelijke sektes.
De Internet Service Providers Association (ISPA), die een programma "Net-alert" op punt stelt dat als filter en quoteringssysteem dient voor websites.

Verloop van de campagne:
 Van april tot juni 2005: sensibilisering van opvoeders (ouders en lesgevers)
 Van september tot december 2005: kinderen uit de lagere school
 Van januari tot maart 2006: adolescenten (12-17 jaar)
 In mei 2006 wordt een symposium georganiseerd dat alle partijen betrokken bij het initiatief bijeenbrengt.

Meer informatie over dit initiatief vind je op de website www.saferinternet.be die op 8 februari actief wordt en op de portaalsite www.saferinternet.org