Op zoek naar extremen: HP nodigt de pers uit, ontslaat 10 procent personeel

HP nodigt de pers uit, ontslaat 10 procent personeel

0

Op de HP Lab University 2005, Experience Technology bijeenkomst in Tenerife kregen 500 journalisten uit verschillende landen een voorsmaakje van nieuwe technologieën en producten. René Paulus was er bij voor DiskIdee, maar keerde terug met gemengde gevoelens.
Omdat ik af en toe een artikel schrijf voor deze website en omdat in dit gezegende landje nu eenmaal niets kan of mag zonder dat het officieel is, staat er nu "journalist/auteur in bijberoep" op mijn belastingsaangifte. Een mooie titel, dat wel, maar ik heb hoe dan ook geen enkele opleiding in die richting gevolgd. Misschien ligt daar de oorzaak dat ik bepaalde zaken vanuit een ander perspectief bekijk dan "echte" journalisten. Onze hoofdredacteur gaf destijds aan deze column de ondertitel "Op zoek naar extremen". Daarom vertel ik je ditmaal iets over het perswereldje, dat meer dan extreem genoeg is.

Bronmateriaal
Wanneer je een artikel wilt schrijven, moet je natuurlijk eerst op zoek gaan naar bronmateriaal. Wanneer je dan onverwacht uitgenodigd wordt op een persconferentie van HP, is dat natuurlijk mooi meegenomen. En niet zomaar een persconferentie, het was een uitnodiging voor de "HP Lab University 2005, Experience Technology", een jaarlijks terugkerend mega-evenement. Meer dan 500 verslaggevers en journalisten uit verschillende werelddelen werden hierop uitgenodigd om ze een preview te gunnen van nieuwe technologieën en dito producten.
Een eerste artikel hierover kan je elders op deze website lezen.


Tenerife, HP Lab University 2005

Dit jaar vond deze conferentie plaats van 27 tot 30 juni in Tenerife. Een verblijf met alles erop en eraan, volledig op kosten van HP inclusief de reis, de maaltijden en de animatie, waaronder een boottocht. Die 500 genodigden plus een 200 tal personeelsleden van HP zelf plus nog een mij onbekend aantal leden van externe organisatieteams, security en dergelijke: we werden allemaal ondergebracht in twee exquise vijfsterrenhotels.


Een uitgelezen hotel in een schitterend decor

Pronken
De eerste merkwaardige vaststelling deed ik al tijdens de vlucht Frankfurt – Tenerife. Dat was een door HP gecharterd vliegtuig met uiteraard een erg heterogeen, multinationaal gezelschap aan boord. Toch was dat vliegtuig amper opgestegen of de meeste passagiers moesten zonodig uit hun handbagage hun laatste speelgoedje halen. Eigenlijk maar weinig laptops, waarschijnlijk was dat al veel te gewoon, wel een heleboel tablet pc’s, PDA’s en een aantal halfslachtige dingen daar tussenin die ik in alle eerlijkheid niet kon thuisbrengen. Dat is natuurlijk allemaal erg praktisch om – tja, hier moet ik je het antwoord schuldig blijven want dat heb ik nog niet ontdekt. De meesten waren "hun" blad aan het lezen, waarschijnlijk in PDF-formaat of iets soortgelijks.
Ik weet niet, beste lezer, waaraan jij denkt bij het horen van het begrip "vliegtuigzetels" in economy klasse. Ik krijg dan altijd visioenen van druiven in een wijnpers en sardientjes in een blik. Bedenk daarbij een warme vliegtuigmaaltijd op een wiebelend tafeltje met daartussen dan een tablet pc en je ziet de problemen zo aankomen. Van die taferelen werden enkele foto’s genomen, want digitale fototoestellen met het nodige megapixel-geweld mochten niet op het appèl ontbreken. Ik heb zelfs een afdruk gezien, want iemand had een draagbare fotoprinter bij. Wat zeulen die mensen in vredesnaam toch allemaal mee! De meeste deelnemers hadden gelukkig alleen maar de nieuwste iPod of andere MP3-speler bij om te showen. In dit overwegend mannelijk gezelschap heb ik toch geleerd dat "pronken" en "modeshow" geen typisch vrouwelijke woorden zijn.

Dikke nekken
Opvallend was ook dat een aantal journalisten overduidelijk lijdt aan een syndroom dat ik "beroepsidioot met een dikke nek" zou noemen. Ik kan dat gerust schrijven, want de meeste verstaan toch geen woord Nederlands (al waren er ook enkele dikkenekkerige Belgen en Nederlanders in het gezelschap, maar om de lieve vrede zal ik hun namen niet noemen). Het meest merkwaardige voorval was een Pool die ik na een kwartiertje keuvelen over printers vroeg wat hij dacht van de toetreding van Polen tot de Europese Unie. Zijn antwoord: een bars "Nothing!", hij stond recht en ik heb hem niet meer gezien. Gelukkig waren er natuurlijk ook veel toffe mensen.


Op een goed blaadje komen staan bij de pers?

Sessies
Over de eigenlijke HP Lab University 2005, Experience Technology valt eigenlijk weinig te zeggen. De deelnemers konden 5 sessies kiezen uit een lijst van 18 over uiteenlopende onderwerpen. Uiteraard was de ene sessie al boeiender dan de andere, maar het geheel was wel degelijk af. Je kon zien dat daar enorm veel tijd en inspanning in gestoken was en de sprekers waren stuk voor stuk mensen uit de praktijk, die dus perfect wisten waarover ze spraken en die elke zinnige vraag over het onderwerp konden beantwoorden. De enige frustratie voor heel wat perslui waren de vele spiksplinternieuwe toestellen die nog onder embargo stonden. Dit houdt in dat je er niets mag over schrijven en niets mag over zeggen, zodat je eigenlijk precies met lege handen terug komt: wat is dan eigenlijk het nut van een persconferentie?
Ik heb in menige taal horen zeggen "Wat moet dat allemaal niet kosten…" Want inderdaad, dat het hier over gigantische bedragen gaat staat als een paal boven water. Waarbij je je dan aansluitend de vraag stelt welke strategie daarachter schuilt. Een firma als HP doet dat uiteraard niet uit liefdadigheid, zoveel is zeker. Op een goed blaadje komen staan bij de pers? Mogelijk, maar hoewel ik een zeer aangename week achter de rug heb, zal me dat toch niet tegenhouden om de waarheid te schrijven wanneer er iets minder positiefs over HP te vertellen valt.

Perfide
Ik durf toch te hopen dat wanneer ik morgen in een computerblad een vergelijkende test tussen toestellen van verschillende merken zie staan, de opgegeven waarden nog allemaal zullen kloppen en dat er geen cijfers vervalst werden.
Het geheel doet een beetje denken aan de mentaliteit van: "Er is nog een budget voorhanden en we weten niet goed wat te doen met dat geld." Dat wordt dan helemaal perfide wanneer HP enkele dagen na je terugkeer het volgende persbericht rondstuurt: (eigen vrije vertaling)

PALO ALTO, Californië., July 19, 2005
HP maakt vandaag een programma bekend met als doel zijn bedrijfsstructuur te vereenvoudigen, zijn kosten te beperken en zich meer toe te spitsen op de gebruikers.
… Om de kostenstructuur te verbeteren, zet de firma in de komende anderhalf jaar 14.500 werknemers op straat, wat overeenkomt met ongeveer 10 procent van het totaal.

Wanneer je morgen als werknemer van HP op de keien staat, zou je voor minder gefrustreerd raken.
Onderstaande afbeeldingen kan je terugvinden op de Amerikaanse website van HP. De boodschap heeft voor mij een cynische ondertoon.


Bron: website van HP

Naschrift van de hoofdredactie:

De redactie en medewerkers van DiskIdee houden zich aan strikte redactionele richtlijnen (klik op de link om ze volledig te lezen). In een ideale wereld zou een journalist (of diens uitgever) alle kosten van een persreis zelf moeten dragen. In enkele grote landen houden enkele grote uitgevers zich hier strikt aan, maar de grote meerderheid van alle journalisten reist en verblijft gewoon op de kosten van het uitnodigende bedrijf. Dat is overigens niet alleen zo in de informaticasector, maar ook gebruikelijk in zowat alle andere sectoren van de economie. Dat er in voorkomend geval sprake kan zijn van beïnvloeding, hoeft geen betoog. Om dit zoveel mogelijk te vermijden, neemt de redactie van DiskIdee slechts uiterst zelden deel aan georganiseerde persreizen. Gebeurt dit toch, dan gelden onder andere de volgende regels zoals vervat in onze redactionele richtlijnen:

  • DiskIdee verlangt van al zijn medewerkers dat ze aanbiedingen weigeren die verkeerd uitgelegd kunnen worden door de schenker of die de indruk kunnen wekken dat DiskIdee zich verplicht aan de schenker. Dit omvat het aanvaarden van giften van meer dan nominale waarde, reizen en tickets voor evenementen. DiskIdee-medewerkers zullen alleen deelnemen aan georganiseerde persreizen als de organisatoren geen redactionele tegemoetkomingen verlangen. Dit houdt ondermeer in dat onze medewerkers hun eigen agenda samenstellen en niet noodzakelijkerwijze het voorziene programma (volledig) zullen volgen.
  • DiskIdee zal in het geval dat informatie niet door de redactie van DiskIdee werd opgemaakt dit duidelijk kenbaar maken bij publicatie.

  • Redactionele medewerkers vragen vaak producten aan voor een bespreking. Om de indruk te vermijden dat het ontvangen van deze producten een gift uitmaakt, mag geen enkele medewerker hardware langer houden dan zes maanden. Hardware die om een of andere reden niet terughoeft naar de fabrikant, moet ingeleverd worden bij het DiskIdee Archief en zal worden gebruikt om er compatibiliteits- en andere testen op of mee uit te voeren. Gratis accounts bij on line diensten moeten worden gesloten nadat de bespreking is verschenen. Software hoeft niet teruggestuurd te worden. In principe wordt de software opgeslagen in het DiskIdee Archief voor het uitvoeren van testen. Verouderde hard- en software uit het DiskIdee Archief wordt na verloop van tijd geschonken aan scholen of instellingen met een goed doel of verkocht via on line veilingen, waarna het geld wordt geschonken aan een goed doel.