Easy Computing Foto’s op TV Pro

Meer dan alleen maar foto’s tonen op tv

0

In een vorig artikel bespraken we korte tijd geleden "Foto’s op TV op cd/dvd 3.0" van Easy Computing. Dit programma laat je toe om op eenvoudige manier via een dvd-speler je digitale foto’s op televisie te tonen. Dit keer bespreken we het grote broertje van dat programma: "Foto’s op TV PRO".
ec_fotosoptvpro

Ook Easy Computing Foto’s op TV Pro wordt weer geleverd met een op papier gedrukte Nederlandstalige handleiding. Toch is hier niet alles rozengeur en maneschijn: daar komen we later nog op terug. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen: een album, foto’s bewerken, een afdruk maken, een fotomontage maken, een diavoorstelling maken en een webalbum maken. Na de installatie verschijnt er een zwevend welkomstscherm met een menu om van daaruit naar de verschillende onderdelen te vertrekken.

Het Album
Het eerste deel is dus het album. Wanneer je het opent, zie je drie deelvensters. Het linkervenster toont een verkennerachtige boomstructuur die alleen maar die mappen zichtbaar maakt waarvan je zelf vooraf hebt aangegeven dat het mappen met afbeeldingen zijn. In het grote centrale deelvenster zie je dan in miniatuurweergave de foto’s die in de gekozen map zitten. Nu kan je nog een of meerdere miniaturen naar het onderste deelvenster slepen, en dat was het dan. Zelfs na twee dagen intensief testen is het nog altijd niet duidelijk wat nu de precieze functie of de doelstelling van dit alles is. Het blijkt verder onmogelijk om een foto terug uit dat onderste deelvenster te verwijderen.


Het menu van Foto’s op TV PRO

Het album voorziet ook in geen enkele zoekfunctie, je kunt geen tags (trefwoorden) toekennen aan je foto’s, kortom: het is een onderdeel waar we niet goed blijf mee weten. Ook de handleiding laat ons hier in het ongewisse, er wordt zedig over gezwegen.


Het oogt mooi, maar je kan er niet veel mee aanvangen