Villa PC: verschil tussen reclame en redactionele inhoud

Redactionele inhoud en reclame niet altijd duidelijk gescheiden op internet

1

Op het internet bestaan er tal van websites die redactionele inhoud en reclame (te) sterk vermengen. In België bestaat er nochtans een wet die dit duidelijk verbiedt.
Belgische en Nederlandse kranten en tijdschriften scheiden redactionele inhoud en reclame doorgaans zeer duidelijk van elkaar. Advertenties en publireportages mogen van de Belgische wetgever niet worden verward met door de redactie geschreven verhalen. (Of er in Nederland gelijkaardige regels bestaan, weet ik niet.) Zelf bij huis-aan-huisbladen met doorgaans minieme redactionele inhoud is dat het geval. Natuurlijk zijn er hier en daar uitgevers die het niet zo nauw nemen en er de kantjes van de Belgische wet vanaf lopen. Als het echt te gortig wordt, krijgen die gegarandeerd last met hun als redactionele uitgave vermomde reclamevehikels.
Op het internet liggen de zaken enigszins anders. Surft u met mij bijvoorbeeld eens mee naar MSN.be of MSN.nl en vertel me eens wat er op die websites reclame of redactionele inhoud is? Ik zou het alleszins niet weten: hier is de vermenging compleet, met uitzondering van de duidelijk als reclame te herkennen banners. Het "redactionele" gedeelte van MSN.be en MSN.nl vermengt reclameboodschappen echter naadloos met redactionele boodschappen.

Vermenging
In het actualiteitsvak links boven stonden op de dag dat ik dit schreef vier headlines, waarvan er twee naar reclameboodschappen leidden. Maar dit werd pas duidelijk nadat ik op de headlines had geklikt. Eén van die reclameboodschappen presenteerde zich trouwens zeer hardnekkig als redactionele inhoud. Pas nadat ik drie "redactionele" pagina’s verder had geklikt, werd het me duidelijk dat het hier niet ging om redactionele tips voor een fit leven, maar om een publireportage voor het dieetproduct Fitness. ("Het hele jaar door verstandig lijnen met plezier.") Deze vermenging van redactioneel en reclame houdt MSN overigens consequent vol op al zijn pagina’s.
De Belgische wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij is nochtans duidelijk. Er is een inbreuk op de wet als een welbepaalde boodschap de indruk geeft geen reclame te zijn, terwijl het in werkelijkheid wel reclame is én de verantwoordelijke van de boodschap er niet bij vermeldt dat het om reclame gaat. Zelfs de vermenging van inhoud en reclame op een site zonder vermelding dat het om reclame gaat, kan een inbreuk zijn op de wet indien er verwarring kan bestaan in hoofde van de gemiddelde consument. Of dit het geval is, moet een rechtbank geval per geval beslissen. Vooraleer dit kan gebeuren, moet er natuurlijk eerst een klacht worden ingediend. Maar bij een veroordeling kunnen er hoge boetes worden uitgesproken, tot tienduizend euro per vastgestelde overtreding.
Het lijkt er voor mij als juridische leek op dat MSN.be wel degelijk de wet van 11 maart 2003 met de voeten treedt, maar zolang een rechter er zich niet over uitspreekt, blijft mijn vermoeden natuurlijk theorie. MSN.be is overigens lang niet de enige Belgische site waarop inhoud en reclame (voorlopig?) ongestraft worden vermengd. Omdat het de grootste Belgische site is, vond ik dat ik ze hier expliciet mocht vermelden.

SkyNet
Die andere grote Belgische portaalsite, Skynet.be, toont overigens dat het ook anders kan. Daar zijn de reclameboodschappen doorgaans wel duidelijk als dusdanig te herkennen. Skynet heeft op zijn voorpagina zelfs een vakje "publi-reportage" waarin de redactionele reclameboodschappen worden ondergebracht.
De Belgische versie van MSN ziet eruit zoals alle andere versies van MSN en trekt zich klaarblijkelijk weinig aan van de Belgische wet. De vermenging van inhoud en reclame is er integendeel bedrijfspolitiek. Dat moet ik alleszins afleiden uit de MSNews nieuwsbrief voor online marketing van maart 2005. In deze nieuwsbrief wordt van voor tot achter de lof gezongen van de "integratie van kanaal en content" en de "bewezen effectiviteit van online branding". Joost Nienhuis, countrymanager MSN Nederland, wordt als volgt geciteerd: "Ontwikkelingen als het Windows Media Center vragen om een geïntegreerde aanpak, waarbij het traditionele denken in kanalen en content wordt losgelaten. Online en offline, informatie en entertainment, commercieel en niet-commercieel passen straks naadloos in elkaar." Het is verfrissend om dat eens zwart op wit te lezen.

Opmerking: DiskIdee scheidt reclame duidelijk van redactionele inhoud en volgt daarbij gedetailleerde redactionele richtlijnen.

1 REACTIE

  1. Waar blijven onze politici om dit probleem aan te klagen? De WMP mag niet in Windows ingebakken worden en daarom moet Microsoft nu een nutteloze versie uitbrengen die niemand wil. Dit probleem is eerder al aangeklaagd door Jozef. Ten eeuwigen dage zonder gevolg?

Comments are closed.