Breedbandinternet

Belgische breedbandtarieven te hoog?

1

internet
Die kranten baseren zich allemaal op een artikel van Test Aankoop, waarop we zodadelijk terugkomen. Het probleem dat we hebben met de kranten is, dat ze het artikel van Test Aankoop klakkeloos overnemen en dan ook nog belangrijke informatie weglaten. Zo wordt in de meeste kranten gewoon beweerd dat België altijd duurder is, zowel voor de ‘light’ als voor de meer performante breedbandabonnementen terwijl de genoemde voorbeelden dus alleen over prijzen gaan en geen rekening houdt met andere aspecten van het bijbehorende internetabonnement zoals bijvoorbeeld bandbreedte. Test Aankoop doet dat wel, maar gebruikt een paar generalisaties waar wij het beslist niet mee eens zijn. Zo worden er voor de ‘normale’ breedbandabonnementen prijzen van buitenlandse providers genoemd die 2 en 3 Mbit/s downstreamsnelheden aanbieden, terwijl ADSL en Telenet kabel in ons land al aan 4 Mbit/s of meer zitten! Als je de prijzen herrekent rekening houdende met de juiste snelheden die geboden worden, blijken de Belgische providers er helemaal niet zo slecht uit te komen. Test Aankoop negeert in zijn artikel verder zowat alle Belgische providers. De organisatie vergelijkt Belgacom en Telenet plus één of twee andere Belgische providers (zoals Brutélé, SurfADSL en Euphony) maar zowat alle andere (zoals Scarlet, Evonet/XS4All, Versatel en nog vele andere) worden straal genegeerd. Met bepaalde Franse breedbandabonnementen waar Test Aankoop mee uitpakt hebben we enige moeite omdat we erover twijfelen of die nog wel te krijgen zijn – of wellicht alleen aan een veel lagere snelheid – als je buiten de grote steden komt. Test Aankoop zit dus wat ons betreft een beetje koeien en paarden met elkaar te vergelijken. De beweringen van Test Aankoop over de ‘light’ abonnementen en zeker die over de inbelabonnementen kunnen we wel onderschrijven. Bij de inbelabonnementen moet je je er natuurlijk wel bewust van zijn dat het gros van de maandelijkse kosten veroorzaakt wordt door telefoonkosten en daar hebben de meeste providers immers geen zeggenschap over.

1 REACTIE

  1. Johan, proficiat dat jullie de moeite doen en de beweringen van anderen NIET zomaar klakkeloos overnemen.
    Ik vind dat Test-Aankoop globaal genomen redelijk werk aflevert, maar zoals jullie ook opmerken zijn hun keuzes en aandachtspunten dikwijls erg betwistbaar. Gewoonlijk zegt niemand daar iets van. Goed werk dus!

Comments are closed.