Webdesign met freeware

Gratis je eigen webstek bouwen

0

Wie een internetabonnement neemt, krijgt daar van z’n provider meestal ook enkele meg’s webruimte bij. Zonde natuurlijk om die onbenut te laten, temeer omdat een eigen webstek bouwen best wel leuk kan zijn. Dit boek toont je met behulp van gratis programma’s hoe je zo’n onderneming kan aanpakken.
webdesignfree
Als we zien hoeveel wansmakelijke persoonlijke webstekken het Net ontsieren, kunnen we de aanpak van de auteur enkel maar toejuichen. Vooraleer hij ook maar een jota kwijt wil over hoe je zo’n site
in elkaar bokst, neemt hij namelijk eerst rustig de tijd de lezer het belang van een goede voorbereiding in te peperen. Je wordt dus eerst met vragen geconfronteerd als waarom en voor wie zou ik een
site bouwen, wat zou ik er precies inzetten en hoe zou ik die vervolgens het best structureren.
Eens je het concept min of meer op papier hebt, geeft de auteur je een overzicht van de belangrijkste freeware (gratis software) waarvan hij (en dus ook de lezer) zich in dit boek zal bedienen om een
voorbeeldwebsite in elkaar te timmeren.
De keuze van de auteur lijkt ons alvast wel doordacht, en dat de meeste freeware ook op de meegeleverde CD-ROM staat, kan enkel maar onaangename verrassingen voorkomen (zoals een freeware-site die
niet langer online blijkt te staan).
De daarop volgende hoofdstukken komt dan de eigenlijke bouwfase aan bod, aan de hand van enkele gratis HTML-editors. Als basiseditor gebruikt hij Composer van Netscape, maar voor andere ingrepen haalt
hij er nog EasyHTML en StIHEditor bij… voor een beginner misschien net iets te veel van het goede?

Metatags
Vrij snel haalt hij ook al het belang van metatags aan, terwijl ons dat veeleer lijkt thuis te horen naar het einde van het boek toe: het correct kunnen invoegen van een afbeelding of een link heeft
ons inziens toch een grotere prioriteit. Goed is wel dat hij de lezer eerst wat achtergrond meegeeft rond grafisch design, alvorens (met behulp van het gratis programma Gimp) uit te leggen hoe je
afbeeldingen in je webpagina’s plaatst. Jammer genoeg blijft hij daarbij nog te veel aan de oppervlakte: de uitleg rond resolutie blijft erg vaag, en over het — toch wel erg belangrijke — verschil
tussen JPEG en GIF wordt nauwelijks gerept. Wel vermeldt hij dat de lezer er goed aan doet altijd de hoogte en breedte (in pixels) van de afbeeldingen in de HTML-code op te nemen, alleen voldoet zijn
verklaring dan weer niet.
Het laatste derde van het boek neemt de beginnende designer al ietsje verder mee: het opbouwen van frames komt hier aan bod — dat doet de auteur op een doordachte manier — en zelfs het gebruik van
Javascriptjes en het linken met databases via PHP wordt even aangeraakt. Dat mag natuurlijk wel, maar dan hadden we liever gezien dat ook CSS (cascading stylesheets) een plaatsje in dit boek had
gekregen. Nu wordt het begrip niet eens vermeld, en dat vinden we toch een schromelijke tekortkoming — zelfs als het doelpubliek beginnende ontwerpers zijn.

XML
Het begrip XML gunt de auteur evenmin een blik — op een heel summiere vermelding van MathML na. Dat kunnen we voor een beginnersboek wel begrijpen, maar een kaderstukje die zo’n belangrijke
ontwikkeling wat toelicht, had best gekund!
Positief is wel dat de auteur erop hamert het "eindproduct" goed te testen in verschillende browsers en resoluties, alvorens het effectief on line te zetten — en de auteur geeft je meteen enkele
adressen mee waar je nog steeds terecht kan voor gratis webruimte. Wel hadden we graag wat meer aandacht gezien voor enkele typische beginnersfouten die ervoor zorgen dat de site wel goed offline
draait, maar online problemen geeft (zoals padvermeldingen naar de lokale harde schijf bij een afbeelding, of het mixen van hoofd- en kleine letters bij dergelijke referenties).
Eens goed online gebracht, zit het werk er natuurlijk nog niet helemaal op. Je moet je webstek nog zien te promoten, en daarvoor kan je onder meer (gratis) autosubmitters inzetten. We hebben er geen
probleem mee dat de auteur die aanprijst, maar een iets kritischer houding naar dergelijke tools toe had ons wel correcter geleken.
Het was ook vergeefs zoeken naar een verklarende woordenlijst, iets wat een beginnende ontwerper best wel handig zou vinden.

Conclusie
Dit boek toont je aan de hand van een doordachte selectie van freeware hoe je een eigen webstek online brengt. We zijn weliswaar op enkele tekortkomingen en oppervlakkigheden gebotst, maar die verhinderen niet dat dit werk voor een beginnende (!) ontwerper een goede leidraad kan zijn — bij voorkeur dan in combinatie met een extra gids die dieper ingaat op HTML.
Adviesprijs
29,90 €
Systeemvereisten
Webdesign met freeware / Peter D’Hollander — Schoonhoven: Academic Service– 320 p — ISBN 90-395-1984-6 – paperback — CD-ROM.