Villa PC

Kansarmen

2

Kansarmen hebben wellicht andere prioriteiten dan het dichten van een al dan niet denkbeeldige digitale kloof.
De Vlaamse overhead torpedeerde de plannen van Minister van Arbeid Onkelinx (PS) om forse aankoopsubsidies voor computers te geven aan kansarmen en kleine zelfstandigen.
Onkelinx vindt dat België een kans heeft gemist om “de digitale kloof te dichten”. Mensen met een laag inkomen missen, aldus de minister, de boot van de informatica en lopen kansen mis om zich te integreren op de arbeidsmarkt.
Je dicht de zogenaamde digitale kloof niet door in het wilde weg gratis computers uit te delen. Volgens een onderzoek van de Europese Commissie maakt 67 procent van de Belgen geen gebruik van het internet, noch thuis, noch op het werk. Over hoeveel Belgen niets te maken willen hebben met computers zijn er bij mijn weten geen cijfers, maar dat zullen er wellicht ook een pak zijn.
De digitale kloof is vooral een mentale digitale kloof, naast een generatiekloof. Ik bestrijd niet dat er ook een kloof is bij de kansarmen, maar volgens mij heeft een kansarme andere prioriteiten dan het dichten van een al dan niet denkbeeldige digitale kloof. Kansarmen zijn wellicht op de eerste plaats geïnteresseerd in een goede huisvesting en voldoende geld om de elektriciteit te kunnen betalen en eten te kunnen kopen voor hun gezin. Al dan niet over een computer beschikken zal de meesten onder hen allicht een rotzorg wezen.
De computer- en internetcheques ter waarde van dertig miljoen euro die minister Onkelinx wilde uitdelen, zouden in de praktijk wellicht toch gaan naar gezinnen uit de lagere middenklasse, die niet écht kansarm zijn, maar die een gesubsidieerde computeraankoop wel zien zitten, omdat het binnen het gezin budgetten vrijmaakt voor andere aankopen.
Hoe kan de overheid haar dertig miljoen euro beter besteden, even abstractie gemaakt van bevoegdheden en federale of deelstaatbudgetten? Onderwijs is een voor de hand liggende kandidaat. Hoewel de informatica-uitrusting van het onderwijs er de afgelopen jaren lichtjes op vooruitging, blijft er nog heel wat werk te verrichten. De echte kansarmen bereik je wellicht het snelst via het onderwijs. Waarom bijvoorbeeld lagere scholen niet een “pool” van uitleen-pc’s ter beschikking stellen waarmee scholen gezinnen zonder computer projectgericht uit de nood kunnen helpen? Ook in het avond- en tweedekansonderwijs valt er op dat vlak heel wat werk te verrichten.
Nu kansarmen de eerste slachtoffers zijn van de toenemende werkeloosheid zou je ook gratis computers ter beschikking kunnen stellen van werkzoekenden die een opleiding volgen. De Vlaamse Minister van Arbeid Landuyt (SP.A) heeft al een dergelijk project lopen. Waarom dit niet federaal maken?
Laten we ook Justitie niet vergeten. Tal van griffies ontberen fatsoenlijk informaticamateriaal, laat staan dat ze beschikken over een werkende internetverbinding. Dat is nogal een probleem nu de overheid het Staatsblad alleen nog via het internet verspreidt. Op sommige rechtbanken brengen de werknemers noodgedwongen hun eigen notebook of computer mee! De overheid heeft haar eigen kansarme ambtenaren bij Justitie. Verdienen die geen computers?

2 REACTIES

  1. Als ik even mag aanvullen.
    Lokale overheden blijken het begrepen te hebben wat betreft informatica-achterstand. Daar wordt er momenteel massaal geïnvesteerd in degelijk materiaal. Opleiding blijft weliswaar nog wat achterwege maar we gaan al in de goed richting.

    Anderzijds vind ik niet dat we van een digitale kloof mogen spreken zolang er geen kant en klare systemen bestaan waarvoor de gebruiker niet eerst 3 jaar voor moet getudeerd hebben om ermee te kunnen werken.
    Zolang de informaticaindustrie het niet wil begrijpen dat ZIJ het zijn die deze “kloof” gegenereerd hebben, zal de helft van de bevolking zich inderdaad distantiëren van het hele informatica”gedoe”.

Comments are closed.