Azur

Azur stopt ermee

0

De aandeelhouders van webwinkel Azur hebben beslist om de internetactiviteit stop te zetten. Standaard Boekhandel en Azur werkten sinds het najaar 2000 samen om te bekijken of het mogelijk was een winstgevende webwinkel uit te baten. Ze zijn tot het besluit gekomen dat het onmogelijk is om binnen het huidige internetklimaat webactiviteiten te rentabiliseren. De aandeelhouders beslisten dan ook om niet meer verder te investeren in Azur om de middelen die nodig zijn voor de verdere expansie van hun andere activiteiten te verzekeren. Standaard Boekhandel opende dit jaar zes nieuwe winkels en voorziet ook volgend jaar een flinke investering. De lopende bestellingen bij Azur worden verder afgewerkt en alle aangegane verplichtingen worden nagekomen. Meer info op Azur.