E-government op z’n Belgisch

0

jozef
De Belgische regering zal “maximaal gebruik … maken van de nieuwe communicatiemogelijkheden die de informatiemaatschappij biedt,” zo staat er in de regeerverklaring. Tijdens zijn recente bezoek aan de V.S. liet premier Verhofstadt zich door John Chambers, grote baas van Cisco, vertellen dat zijn bedrijf de klus kon klaren op vier maanden tijd. “Binnen de vier maanden zou België ‘e-government’ kunnen hebben”, zo kopte De Morgen (16/9/00). Chambers verklaarde nog dat het “maar om technologische problemen gaat en die lossen wij wel op”.

Justitie
Wanneer (indien ooit) heeft Chambers voor het laatst België bezocht? Vier maanden! Alleen technologische problemen! De man weet duidelijk niet waarover hij praat. Op dezelfde dag als het artikel in De Morgen stond er op de voorpagina van De Standaard een artikel waarin Justitieminister Verwilghen zei “verbaasd” te zijn over de achterstand van het parket en de rechtbanken.Ondanks een investering van een miljard frank in het begin van de jaren negentig (een twintigste van het toenmalige budget van Justitie) is het triestig gesteld met de informatisering van de rechtbanken en de parketten. Justitie is niet klaar voor “e-justice”, want heel wat mensen in het veld hebben noch computer noch gsm! Pas op 30 juni van dit jaar kregen alle procureurs in België een mobiele telefoon en een internetaansluiting. Ondertussen zouden alle parketmagistraten op het net moeten zitten, zodat ze eindelijk toegang krijgen tot (bijvoorbeeld) de elektronische versie van het Staatsblad. Een elektronische verbinding tussen justitiehuizen en rechtbanken was door de administratie gepland tegen 2003. Verwilghen vindt dat die er dit jaar nog moet komen.

Bedrijven
In dezelfde week gaf ISPA, de beroepsvereniging van Belgische internetaanbieders, nieuwe kwartaalcijfers vrij over het internetgebruik in België. Niet alleen blijven de privé-aansluitingen achter bij die in onze buurlanden (minder dan 880.000 actieve gebruikers, nog altijd niet de zo nodige kritische massa van minstens een miljoen gebruikers), ook en vooral ligt het aantal bedrijfsaansluitingen zeer laag. Nauwelijks vijftienduizend Belgische bedrijven bezitten een “netwerkverbinding” met het internet; minder dan 2.300 daarvan hebben een vaste verbinding. Het aantal bedrijfsaansluitingen groeit bovendien zeer traag. ISPA roept de overheid op om initiatieven te nemen om deze situatie te verbeteren. Met name aan de tarievenkant schort er een en ander: de prijzen voor vaste internetverbindingen liggen in ons land véél hoger dan in bijvoorbeeld Nederland.

ICT manager
De overheid heeft sinds 1 maart een ICT manager (Erik Verhulst). Er is sinds juli ook een “Nationale Gemengde Commissie met betrekking tot de hinderpalen voor de informatiemaatschappij” die specifiek het bovengeschetst probleem moet aanpakken. Van deze commissie werd tot op heden weinig vernomen – “vier maanden” is wellicht iets te hoog gegrepen. De uitbouw van het Belgische e-government zal ook wel iets langer dan vier maanden in beslag nemen, al was het maar om de reden dat de regering dit wil uitbesteden aan.. De Post!

Dit overheidsbedrijf staat natuurlijk al decennialang aan het front van de technologische ontwikkelingen in ons land
. Het is dus niet meer dan natuurlijk dat De Post wordt aangezocht om het e-governmentportaal en het systeem van elektronische handtekeningen (Public Key Infrastructure) uit te bouwen. De klassieke aanpak, namelijk een aantal aanbestedingen uit te schrijven en bedrijven te selecteren om het e-government te bouwen en uit te baten, wordt opzijgeschoven omdat het Belgische e-government de complexiteit van de staatshervorming voor de klant moet opvangen. En dat kan natuurlijk alleen gebeuren door een van de weinige unitaristische instellingen die dit landje nog rijk is. John Chamers, eat your hart out!